Mga Gamit ng Panghalip

Mga Gamit ng Panghalip

Ginagamit Bilang Simuno o Paksa ng Pangungusap

Halimbawa:
Ikaw ay matalino.
Ang kotseng ito ay para sa iyo.

Ginagamit Bilang Panaguri ng Pangungusap
Halimbawa:
Ang lapis ay kanya.
Ang mansanas ay kanila.

Ginagamit Bilang Panuring Pangngalan

Halimbawa:
Ang ganitong kulay ay maganda.
Ang ganiyang tatak ng relo ay maganda.

Ginagamit Bilang Pantawag

Halimbawa:
Ikaw, halika dito.
Kayo, hindi ba kayo kakain?
Ikaw, umalis ka na.
Sila, hindi pa ba sila sasama?

Ginagamit Bilang Kaganapang Pansimuno

Halimbawa:
Tayo ay aalis na.
Iyan ang pag-aaralan mo.

Ginagamit Bilang Layon ng Pang-ukol
Halimbawa:
Nagpapaganda si Ana para sa iyo.
Para sa akin ito.

Ginagamit Bilang Tagaganap ng Pandiwa sa Balintiyak na Ayos

Halimbawa:
Binigyan niya sila ng pera.
Ang prutas na pinitas ko ay matamis.

2 comments:

Anonymous said...

Palaganapin mo po ito para marami pang taong makagamit ng iyon Blog... salamats

Bokals said...

pwede po nilang ma search sa google ang aking site