PAUNAWA SA LAHAT


Ginawa ko po ang blog na ito upang maging "GABAY" lamang ninyo sa pag aaral. Hindi po dito makukuha ang lahat ng inyong hinahanap. Maaaring may kulang, o hindi sapat ang mga impormasyon dito, maaari kayong humanap pa sa ibang pamamaraan. Bisitahin po ninyo ang inyong silid-aklatan nandon po kadalasan lahat ng hinahanap ninyo.

Marami pong salamat