Saturday, June 30, 2018

PAUNAWA SA LAHAT


Ginawa ko po ang blog na ito upang maging "GABAY" lamang ninyo sa pag aaral. Ang hangarin ng blog na ito ay upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang asignatura.

Hindi po dito makikita ang lahat ng inyong hinahanap. Maaaring may kulang, o hindi sapat ang mga impormasyon dito, maaari kayong humanap pa sa ibang pamamaraan. Ang nilalaman ng mga post ay koleksyon lamang ng may akda at ito'y hango sa mga librong nasa talasanggunian, at sa internet.

Bisitahin po ninyo ang inyong silid-aklatan nandon po kadalasan ang hinahanap ninyo.

Maraming Salamat Po


Arnel B. Mahilom - Admin