Friday, February 10, 2012

Buntong-hibik ng Anakpawis

Buntong-hibik ng Anakpawis
Albert E. Alejo, SJ


Pinag-uusapan na naman nila kami.
Pinagpupulungan. Pinapupurihan. Pinagpapasyahan.
Pinag-aaralan. Pinagkakakitaan. Pinararangalan.
Inuunawa. Iniluluha. Iniluluwa.
Ipinipinta. Ikinakanta. Pinakakasta.
Isinusulat. Iniuulat. Pinagbubulatlat.
Itinutula. Idinudula. Pinatitihaya.
Ibinabalita. Binabata. Pinagbababatuta.
Ginagabayan. Binabagayan. Binabayagan.
Inaaliw. Ginigiliw. Binabaliw.
Pinag-aalayan ng sanlaksang pananaliksik.
Pinaglalakuan ng sanrekwang mga gimik.
Pinangangakuan. Pinaaasam. Pinaghihintay.
Pinaaasa. Pinag-aalsa.
Pinalalaban.
Pinagigising.
Pinasusugod.
Pinasisigaw.
Pinapapatay.
Pinapatay.
Pinaglalamayan.
Inililibing.
Nilalambing.
Nililimot.
Pagkatapos—
Pag-iisipan na naman nila kami.

Tambakan ng pinagsawaang mga gamit.
Sanayan ng pana-panahong pagpapakabait.
Sangkalan ng kung anu-anong mga project.
Basurahan ng pulang aklat, banal na aklat, lihim na aklat.

Ideolohiya. Liturhiya. Propaganda.
Artista. Aktibista. Rekrutista.
Armalayt. Chokolait. Johnny Midnight.
Propesor. Tomador. Kolektor.
CO. OXO. SPARROW.
Pusher. Holdaper. Illegal logger.
Lay-off. Jaywalk. Cut throat.
Saudi. IUD. White Slavery.
Gala. Opera. Gonorrhea.
Fertilizer. Bulldozer. Land grabber.
IMF. CHDF. MNLF.
Puting bakod. Parada sa airport. Ahas at gamot.
Eskirol. Suhol. Ataul.
POPCOM. METROCOM. AVSECOM.
Demolisyon. Demonstrasyon. Rebolusyon.
Maghalal. Magdasal. Magsalsal.
Ave Maria. Makibaka. Potang-ina!
Pinagtutulung-tulungan lang kami nila.

Mga mapagpaimbabaw.

At Ikaw,
Takbuhan-Timbulan-Silungan
Daan-Buhay-Katotohanan
Ilaw-Araw-Tanglaw
Ligaya-Pag-asa
Bathala-Allah-Ama-Abbah—

Isa ka pa rin ba sa kanila?

No comments:

Post a Comment