Thursday, September 23, 2010

Part 2

Part 2
Ang paglalahad tungkol sa Paglalakbay ni Don Pedro sa Bundok Tabor at ang sinapit niya sa Ibong Adarna

Buod

Sakay ng kabayo, naglakbay si Don Pedro ng tatlong buwan hanggang mamatay ang kaniyang kabayo at kinailangang lumakad siya para marating ang Tabor.

Nakita niya ang marikit na puno ng Piedras Plata. Napansin niya na walang ibon ang dumadapo sa puno. Sa paghintay niya sa Ibong Adarna , siya ay nakatulog. Pitong beses, kumanta ang ibon, nagpalit ng kulay ng balahibo at nagbawas bago ito natulog sa sanga.

Si Don Pedro ay napatakan ng dumi ng engkantadang ibon na siyang naging dahilan upang siya ay maging bato.

Talataan:

1. tumalima-sumunod
2. pinangulag-pinatayo
3. nag-aalimpuyo-nangangalit

No comments:

Post a Comment