Friday, September 10, 2010

Isang Paggunita

Isang Paggunita
ni Angelique D. Anduyan

Magmula Aparri hanggang Jolo
Bansa nati'y pulo-pulo
Bunga nito'y malaking pagkakaiba
Sa ating kultura at pananalita

Maraming taon na mula nang idineklara
Wikang Tagalog - ating Pambansang Wika!
Sa pamamagitan ng atas ng ating Pangulo,
Isang biyaya! Nagbuklod ang bawat Pilipino.

Ating wika'y unti-unting yumayabong
Yumaman, nagningning ang Wikang Tagalog
Mga kababaya'y dahan-dahang nasanay
Sa ating bansa'y pagkakaisa ang naialay

Ngunit huwag sana nating kaligtaan,
Wika sa mga nayon at lalawigan
Nawa'y yaring paggunita sa Wikang Pambansa
Ay siya ring paggunita sa katutubong salita

Laging alalahanin, isapuso at tandaan
Na ang iba't-ibang wika sa bansa'y naging daan
Sa patuloy na pag-unlad ng ating wika at bansa
Kaya naman ating malugod na ialay ang isang paggunita...

No comments:

Post a Comment