Saturday, February 9, 2013

Buhay Pa Ba Ang Nationalismo?

Buhay Pa Ba Ang Nationalismo?

Isa sa pinakamahalagang ugali nang tao sa isang bansang umuunlad ay ang nationalismo. Ngunit ano ba ang nationalismo? Ito ba’y ang pag sasakripisyo nang sariling buhay para sa bansang kinamulatan. Kung ganyan ang iniisp nang karamihan ay kokonti na lang ang magiging nationalista sa ating bayan. Ang tunay na kahulugan nang nationalismo ay hindi ang pag sasakripisyo kundi ang pag mamahal sa sariling bansa. Kung tatanungin ko kayo ngayon ikaw ba’y makabayan? Isang filipinong may nationalismo? Isa ka sa mga Pilipinong walang pake sa pinag mulan? Oras na para mamulat ang mga mata nang bawat isa. Kung walang mag mahal sa ating sariling lupa pano na ang mga pinaglaban nang ating mga ninuno? Muli ba itong mababali wala? Mga kamag-aral ko, mga kababayan ko, mga kapwa Pilipino, tayo na at mag kaisa. Isa sa paraan upang ipakita natin ang pag mamahal sa bayan ay ang pag bili natin at pag tangkilik nang mga lokal na produkto. Nakakatawang isipin pero ang dayuhan kumikita samantalang tayo ay lumulubog sa kahirapan. Sa bawat pag bili natin nang mga imported na produkto. Panahon na upang ihaon ang ating bansang Pilipinas sa kahirapan sa pamamagitan ng nationalismo. May kasabihan nga “ang kabataan ay ang pag-asa ng inang bayan”.Tayo raw ang maghahatid sa kanya sa langit ng kasaganaan at karangalan,o hihila sa kanya sa putik ng kahirapan at kahihiyan.Ang tunay na pag-ibig sa bayan, ang tunay na nasyonalismo, ay wala sa tamis ng pangarap, wala rin sa pag pag ng dila. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis at gawa. Pagsikapan nating mapaunlad ang sariling bansa. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon, hindi bukas, hindi sa isang taon. Kung sa murang edad pa lang ay malaman na natin ang kahalagaan nang pagiging taong may pag mamahal sa sariling bayan, marahil sa kinabukasan ay masasabi na nang lahat nang nakataas ang noo “ako ay Pilipino”.

No comments:

Post a Comment