Saturday, February 26, 2011

T

TALASALITAAN SA TAGALOG
KAHULUGAN SA INGLES


T:

ta (ng)
variant of atin, yours and mine

tabak
bolo

tadhana
fate

taghoy
wailing

taguri
nickname

taksil na pita
disloyal wish

tanggulan
defense

tanungan
adviser

taong lilo
treacherous person

tapat na pagsuyo
faithful love

tapat mong luhog
your loyal request

tatlong araw na di nagtatanaw tama
has been unlucky for three days

tigib-sakit
full of hardship

tinaghug-taghoy
continous crying

tinampal sa mukha
slapped in the face

tinangis tangis
continous crying

tinatangisan
crying over

tingalin
variant of tingalain to look up above

tingni
poetic word for tingnan look

tingni
poetic word for tingnan, look at

tinudla
shot

tinunton
traced

tinutop ang noo
put the palm on the forehead

tinutunghan
being looked at

titig
look

tumagistis
flowing

tumarok
to fathom

tumimawa
become poor

tumugong banayad
answer slowly

tunod na tumimo
arrow that pierced

tutugot
will stop

tuwang kinamtan
joy obtained

No comments:

Post a Comment