Saturday, February 26, 2011

S

TALASALITAAN SA TAGALOG
KAHULUGAN SA INGLES


S:

sa aba’y mahapis
to pity the unfortunate

sa dahas ng sakit
in the fierceness of pain

sa isa katao’y marami ang handa
much was prepared for single person

sa kababago ng tula’y umalat
because of frequent changing the poem became poor

sa minsang ligaya’y tali nang kasunod makapitong lumbay o hanggang matapos
each joy is followed by seven sorrows as far as the end

sa pnanggalingang wala’y magsauli
to return to nothingness

sa tapat na lingkod
faithful servant

sa yama’y bunyi
famous in wealth

saad
said

sabungan ng sama
scatter evil

sadlakan ng sakit
dumping place of suffering

sagisag
emblem

sakbat ang palaso
the arrow was carried across the shoulder

sakim
miser

sakuna
danger

salot
epidemic

sampung mag-aama
including father and children

sandatahan
armored

sanlang naiwan
object pawned that was left

sansinukuban
the whole world

sasalitin
poetic word for sasalitain, narrate

sasandatahin
will use as weapon

sasayangin
will waste

sasayod
will consume

sekta
sect

setro
scepter

siga-sigalot
knots

sigabo ng tuwa
outburst of joy

sinapupunan
in the care of

sinapupunan
in the care of

sinasagap
scooping

siniphayo
oppressed

sinisikangan
being force open

sinisiyasat
examines

sinta ko’t mutya
sweetheart and beloved

sintang alibugha
prodigal beloved

sinuling-suling
going in different directions

sinumpa ng galit ng diyos
cursed by god’s anger

siya’y magantihan
he may be reciprocated

siyang isaisip
bear this in mind

sukat ang kapatak
a drop is sufficient

sumagi
collide lightly while in motion

sumamang dumaloy sa agos ng dugo
may join the flow of blood

sumansala
check

sumapayapa
be at peace

sumuko ang puso
the heart yields

suob
incense

susumang
will object

suyuan
courtship

No comments:

Post a Comment