Saturday, February 26, 2011

P

TALASALITAAN SA TAGALOG
KAHULUGAN SA INGLES


P:

paa ko’y yumayapak
my feet trod on

pag-uupandin
in order that

pagbubuntuhan
will be heaped on

pagdamay
sympathy, help

paghingang gipit
crowded breath

pagkabata ko na
since my childhood

pagkabihasa
expertness

pagkagulaylay
in the act of drooping

pagkakalapat ng balikat
shoulders well joined

pagkataos
knew

pagkuru kuruin
think of

pagliluhin
make unfaithful

pagliyag
love

pagpagitna
act of going to the middle

pagpanaw
departure

pagpapalayaw
living at ease

pagsasaliwan
accompaniment

pagsil’n
to kill

pahihiyasan mo ang aking turbante
you will have my turban decorated with gems

pailag-ilagan
avoid to the extreme

paimbabaw
feigned

pakay
aim

pakikihamok
struggle

pakikinabangan
will be advantageous

palad kon linsil
unfortunate fate

palamara
ingrate

palaso
arrow

pamagat
nickname

pamamgha’t lumbay
surprise and sadness

pamimitak
rising of the sun

pamimiyapis
slaughter

pamumutiwanan
will be killed

pang-adyang kamay
protecting hand

panghihinayang
act of feeling sorry for

panghihingapos
gasping

pangimbulo
jealousy

pangingilabot
fearing

pangingilagan
will be feared

panigbugho
jealousy

panihala
management

panmbitan
supplication

pansa-nasain
to keep on desiring

pantas
wise man

pantay mata
to the level of the eye

papamilansikin
causes to splash

parang sinasalot
as if being killed in an epidemic

paroong magsadya
go on purpose

pasuriin
examine very carefully

patalim
weapon

patay o himala ang hindi umirog
only a dead man or a miracle will not fall in love with

patotohanan
prove

perlas, topasyo, rubi d’amante
pearl, topaz, rubi, diamond

pighati
deep sorrow

pikat adarga
shield and lance

pilit hahapisin
will be forced to be sad

pinag-uusig
being persecuted

pinagliluhan
was unfaithful

pinagyaman
improved, enriched

pinaibayuhan
doubled

pinakapamuti
that which is used as decoration

pinakayaman ng langit sa dilag
heaven enriched her with much beauty

pinakimatyagan
listened to

pinalad
became fortunate

pinanganganiban
being feared

pinapalasyo
considering as a palace

pinapangalisag
caused to stand on

pinasiya
decided

pinatid
cut

pinigil ang dila
suppressed the tongue

piniging
held as a guest

piniit sa karsel
imprisoned

pininanganganib
fearing

pinipintakasi
being implored

pinipisan-pisan
putting together

pinopoon
regarded very highly

pinuhunan kong pagod at hilahil
fatigue and worry used as capital

piping gulo
quiet insurrection

pugutan ng ulo
cut the head of

pumawi ng lumbay
erase the sorrow

pumulas
to escape

punong kaliluhan
full of treachery

punong pighati
the cause of sorrow

puso ko’y maagnas
even if my heart crumbles

puso ko’y nanlambot
my heart became soft

puso’y mangilabot
the heart became frightened

No comments:

Post a Comment