Saturday, February 26, 2011

N

TALASALITAAN SA TAGALOG
KAHULUGAN SA INGLES


N:

na ang paglililo’y nasa-kagandahan
she who is beautiful is often unfaithful

naaalang-alang
respecting

naakay lumiyag
encouraged to fall in love with

naakay ng gutom
led by hunger

naatim
suffered

naawas sa pagkadayukdok
the hunger was lessened

nababagabag
being troubled

nabatyag
felt

nabubuyo
being tempted

nabulagta
fell flat

nabuyong gumiit
forced itself in

nadadarang
being heated

nag-aagawan
racing

nag-ungos sa dahon
protrudes from the leaf

nagagapos
is tied

naganyak naglibang
attracted to amuse to ones self

nagbangis
became fierce

nagbata ng puyat
endured sleeplessness

nagbukas ng landas
opened the way

nagdamdam pagal
felt tired

nagdurugong muli
bleeding again

naghihingalo
dying

nagiklahanan
startled

nagkabitiw
let loose

nagkahiwalay
were separated

naglagalag
wandered

naglagi-lagitik
creaked

nagmunakalang gutumin ang reyno
planned to starve the kingdom

nagngalit
bit the teeth

nagpanayam
held a conference

nagpipihati
sorrowing

nagsipanggilas
were astonished

nagsipatnubay
accompanied

nagsisisila
kills

nagsukab
became unfaithful

nagsulit
narrated

nagtimo
pricked

nagwalang bahala
took it easy

nahambal
pitied

nahatid
was accompanied

nahubdan
unclothed

naianod
was able to be carried by the current of the river

nainip
became impatient

naipit ng lumbay
tightened by sorrow

nakaiwas
was able to evade

nakakasindak
causes fear

nakaliliyo
causes dizziness

nakalulunos
is the cause of grief

nakikiayon
conforms to

nakikita mo na’y may dala pang takot
you are seeing me but you still fear

nakikiugali
adapts to one ways

nakubkob
encircled

nakukutya akong di ka saklolohan
i feel ashamed not to help you

nalipos
filled

nalulugami
is in a degraded condition

namaang
was surprised

namamalas
can see

namamanglaw
feeling lonesome

namangha
was surprised

namimilipit
coiling around

namnamin
taste

namugad sa dibdib
nestled in the heart

nanahan
poetic form for tumatahan, luring

nanakay
poetic word for umaaakay leads

nanakyat
poetic word for umaakyat going up

nanalong
poetic word for bumabalong, springing

nanalong ng perlas
pearls that spring

nananaghoy
is weeping

nanariwang muli
became fresh again

nanatak
poetic form of pumapatak, drops

nanaw
poetic word for pumanaw, disappear

nang matumbasan ko
that i may equal

nangagumong bangkay
corpses made to roll

nangakaakma
about strike

nangalinlag
fooled

nanganganib
fears

nanggubat
went to the forest

naniniig
is very close

nanlisik
became sharp

napahamak
became unfortunate

napahinuhod
convinced

napakarawal
exceedingly abominable

naparool
became unfortunate

napayukayok
became crestfallen

naririmarim
loathes

nasa-pangamba
is in danger

nasapit
reached

nasasaklaw
is being included

nasisiyasat
is being investigated

nasnaw
poetic form of pumanaw leave

nasupil
suppressed

natimawa
made slaves

natirik sa puso
imbedded in the heart

natuluyang nanaw ang tangang hininga
the breath being held disappeared finally

nauli
returned to former condition

nauumid
becoming dumb

nawalan ng diwa
lost consciousness

nawawagayway
being hoisted

nayapos
embraced

nginasab-ngasab
chewing

nihag
poetic word for bumihag, capture

nihahandog sa mahal mong yapak
being offered at your worthy feet

nilibot
wandered

niligid ng hirap
surrounded by suffering

niluluklok
is being enthroned
ninilag
poetic word for umiilag, avoid
nininilay
poetic word of pinagninilay, meditating

ninitang ginhawa
can find ease

niniyak kong dugo
poetic form for umiiyak – my blood that is crying

nukal
poetic word for bumukal to spring

nupo
poetic word for umupo, to sit

No comments:

Post a Comment