Isang Anekdota ukol sa Pangulong Quezon

Samantalang ang Pangulong Quezon ay nasa isang pagamutan sapagka't may-sakit, ay dinalaw siya ni Padre Serapio Tamayo, O.P., isang matalik na kaibigan ng Pangulo noon ay Rektor ng Pamantasan ng Santo Tomas. Bago pa lamang pumapasok ang pari sa silid ng Pangulo ay hinadlangan na siya ng nars. Nang magpilit ang pari ay sinabi ng nars na maghintay nang ilang saglit pagka't ipagbibigay-alam muna niya sa maysakit ang kanyang pagdating.

Wikang ingles ang ginamit ng nars sa pagpapabatid sa Pangulo na may panauhin. Ganito ang sinabi, "Mr. President, the prest is here."
Dahil sa maling pagbigkas ng nars sa salitang "priest", inakala ng Pangulo na ang kanyang panauhin ay isang mamamahayag. Ang pasigaw n autos ng Pangulo ay, "Sabihin mo sa 'press' na pumunta sa impyerno."
Subali't bago niya natapos ang pangungusap na ito ay nakapasok na ang pari sa silid ng Pangulo at narinig ang pahayag na yaon.

11 comments:

Anonymous said...

FAIL

Anonymous said...

seriously? this have no sense

Anonymous said...

this really couldn't help...

Anonymous said...

NON SENSE!

Anonymous said...

useless!

sean william sabile said...

Napalaking tulong p ang Anekdota ng pangulong Quezon. Kaya niya ito ginawa para magkaroon tayo ng iisang Language ,para po mas magkaintindihan at mas magkaunawaan tayong mga pilipino

Anonymous said...

THIS IS SO USELESS!

DaRkFeAr GAMING said...

ganun hahaahaha

Anonymous said...

hindi nakakatulong

Anonymous said...

Napakalaking tulong po nito. Maraming Salamat. Hindi lang nauunawaan ng iba na tungkol ito sa paggamit ng ating sariling wika uoang mas magkaunawaan tayong mga Pilipino.

Anonymous said...

nakakaloko naman ang kaengotan ng nars ha walang kwenta

Post a Comment