Wednesday, September 1, 2010

Anekdota sa buhay ni Jose Rizal

Isang umaga, kaming mag-anak ay nag-aagahan. Si Pepe noon ay may gulang na dalawang taon lamang. Sinabi niya sa aming ina na nais niyang matutong bumasa ng abakada. Datapuwa't ang tugon ni Ina'y hindi pa sapat ang taglay niyang gulang upang matupad ang gayong hangarin. Si Pepe'y nagpumilit kaya't sandal munang ipinakilala sa kaniya ni Ina ang bawa'titik. Hindi siya tumigil sa pagkilala sa mga titik at manaka-naka ay angangailangan siyang magtanong. Pagkatapos ng mga dalawang oras, ang lahat ng titik ng abakada ay natutuhan niyang basahin. Kaming magkakapatid, pati ng aming mga magulang, ay labis na namangha sa gayong katalinuhan ni Pepe.

3 comments:

  1. Nalaman ko rito kung gaano katalino si Rizal. Nalaman ko rin ang katigasan ng ulo ni Rizal sa mabuting paraan. Tunay ngang isang napakakulit ng ating bayani.

    Malicdem, Gabriel Mikhail G.
    Contributor, www.ourhappyschool.com

    ReplyDelete
  2. love the life galing! dj ni katong acierto thank you from cdo ako ning project

    ReplyDelete