Friday, August 27, 2010

Kasarian ng Pangngalan

Ang pangngalan ay may apat na kasarian. Ito ay ang sumusunod:

1. Panlalaki - bumabanggit sa tiyak na ngalan ng lalaki.

Halimbawa:
tatay
lolo
kuya
ninong
pastor

2. Pambabae - bumabanggit sa tiyak na ngalan ng babae.

Halimbawa:
nanay
lola
ate
ninang

3. Di-tiyak – kung ito’y tumutukoy sa ngalang pambabae or panlalaki

Halimbawa:
guro
doktor
pulis
manggagamot

4. Walang Kasarian o pambalake - kung ito’y bumabanggit sa mga pangngalan na walang buhay

Halimbawa:
silya
saging
aklat
kandila

No comments:

Post a Comment