Friday, February 8, 2013

Disenyo at Paraan ng Pananaliksik

Disenyo at Paraan ng Pananaliksik

Disenyo ng Pananaliksik
1. Nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang pag-aaral
2. Payo: gamitin ang deskriptip-analitik na disenyo

Respondente
1. Tinutukoy ang mga respondente ng sarbey, kung ilan sila at paano at bakit sila
    napili.

Instrumento ng Pananaliksik
1. Inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos
    at impormasyon
2. Iniisa-isa rito ang mga hakbang na kanyang ginawa at kung maaari, kung paano
    at bakit niya ginawa ang mga iyon.
3. Maaaring mabanggit ang interbyu o pakikipanayam, pagconduct ng sarbey at
    pagpapasagot ng sarbey

Tritment ng mga Datos
1. Inilalarawan kung anong istatistikal na paraan ang ginamit upang ang mga
    numerikal na datos ay mailarawan.

Presentasyon at Interpretasyon ng Datos

Inilalalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal at tabular o grapik na presentasyon.

Lagom, Kongklusyon, at Rekomendasyon

Lagom: binubuod ang mga datos at impormasyong nakalap.
Kongklusyon: mga inferences, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon,
pangkalahatang pahayag, at/o paglalahad batay sa mga datos at impormasyong
nakalap.
Rekomendasyon: mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o
natuklasan sa pananaliksik.

Mga Panghuling Pahina

Listahan ng sanggunian: isang kumpleto ng talata ng lahat ng mga hanguan o
sorses na ginamit sa pagsulat ng pamanahong-papel.
Apendiks/Dahong-dagdag: maaaring ilagay o ipaloob ditto ang mga liham,
polmularyo ng ebalwasyon, transkripsyon ng interbyu, sampol ng sarbey-
kwestyoneyr, bio-data ng mananaliksik, mga larawan, kliping atbp

2 comments:

  1. maraming salamat

    ReplyDelete
  2. Maraming salamat. Napakalaking tulong po ito para sa aking thesis sa Pagbasa at Pagsulat. ilalagay ko po ito sa aking bibliography bilang credits sa aking thesis.

    ReplyDelete