Saturday, February 26, 2011

K

TALASALITAAN SA TAGALOG
KAHULUGAN SA INGLES


K:

kaalipustaan
act of being insulted

kaayawan
state of dislike

kabaitang di taglay sa dibdib
goodness that is not heartfelt

kabig
disciple, follower

kaginoohan
nobility

kagugunita
continous pondering

kahabag habag
pitiful

kahalk-halak
very amusing

kahambal-hambal
pitiful

kahapisang munti
little sadness

kakabakahin
will struggle against

kakila-kilabot
fearful

kalagim lagim
terrible

kalasag
coat of arms

kalatas
letter

kaliluhan
treachery

kalis ng poot
saber of anger

kalulunuran
the western side

kalunos lunos
pitiful

kamahadlikaan
nobility

kamahalang pili
chosen nobility

kamandag
poison

kampi
take sides

kamusmusan
childhood

kandong ng pag-aaruga
protected by love

kapilas ng langit
a part of heaven

kapos
wanting, lacking

kapos ang dila
the tongue is wanting

kapuwa tumanggap ng mangagbinyagan
both were willing to become Christian

karikitan
prettiness

karupukan
weakness

kasadlakan ng ;ulat pag-ayop
if the criticism and humilation end in my heart

kasalamuha
in company with

kasi
beloved

kasimpanta’y
the equal of

kasindak-sindak
very frightful

katalong kalis
enemy sword

katawang butihin
gentle body

katipan
the one engaged

katiwala
trusting

katutubong bait
inborn intelligence

kilabot ng mga guerrero
terror of warriors

kimi’t nakayuko
shy and with head bent

kinabahagya
made scarce

kinagagapusang kahoy
tree around which he is tied

kinakabaka
struggling with

kinalag ang gapos
the bandage was loosened

kinandili
taken care of

kinasuklaman
loathed

kinubkob
surrounded

kinuta
made into a fort

kita ang maglamas
let us fight

kumutog sa aking puso
my heart throbbed

kundi ako dapat
if I were not worthy

kung anong taas ng pagka-dakila siya ring lagapak naman kung marapa
the intensity of the fall is proportional to the height

kung apuhapin ko
when i grope for it

kung gunigunihin
when i imagine

kung magkatotoo ma’y marami ang dagdag
even if it turns out true, much has been added

kung maliligo’y sa tubig aagap nang hindi aabutin ng tabsing sa dagat
if one will take a bath, he should go to the river promptly in order that the salty water
may not set in yet

kung sayaran ng taga
when touched by the blade

kupkop
protect

kusa kang lumangay
purposely

kusang ibulusok
dump voluntarily

kusang nagtatalik
becomes intimate

kusang pinahimpil
purposely stationed

kutya’t linggatong
mockery and perplexity

No comments:

Post a Comment