Saturday, February 26, 2011

H

TALASALITAAN SA TAGALOG
KAHULUGAN SA INGLES


H:

habag sa ama
pity for the father

hahagkan
will kiss

hahamakin
be little

halos magputok ang dibdib
the heart almost burst

halos nabibihay
almost breaks

hamak pa
insignificant yet

hangal sa puno
ignorant chief

hanggang sa nabawi
until we recovered

hangos
in a hurry

hanguin
remove from

hapdi
pungent pain

hapo
tired

hapo
fatigued

hibik
lamentation

hibik
lamentation

higanti
revenge

higit sa halimaw
worse than a beast

hihimay
will tear into bits

hihintin
poetic word for hihintayin, will wait for

hilaga
north

himala
miracle

himutok
sigh

hinagpis
sorrow

hinahangaan ko
i am admiring

hinahon
prudence, serenity

hinandulong
attacked furiously

hinango ang hari
released the king

hinaplos ang mukha
anointed the face

hindi masawata
cannot suppress

hindi matitigan
cannot look straight at

hindi na napigil ang habag
could not suppress his pity

hindi nakalasap
was not able to experience

hininging taning
fixed time asked for

hinugot sa trono
removed from the throne

hirang
selected

hukbo
army

hukbong maninira
army that destroy

huling sasapit
will happen in the end

huling tagubilin
last direction

humain sa sakit
expose to elements

humdlang
obstruct

humihilig na sa ibang kandungan
is leaning on an other’s lap

huwag ipahamak
don’t allow to be destroyed

huwag ipamalay
don’t allow anybody to know

huwag malilingat
don’t be absent minded, don’t be unmindful

No comments:

Post a Comment