Saturday, February 26, 2011

A

TALASALITAAN SA TAGALOG
KAHULUGAN SA INGLES


A:

abang uyamin
the poor person who is the object of mockery

abutin ng sulyap
to be caught by the eye

akibat
brought

aking mababata
i can suffer

aking napagsapit
i experienced

aking tinawid
i am crossing

ako sa payapang baya’y yayakapin
will die

ako’y kinamayan
shook hands with me

ako’y nalungayngay
i drooped

alagad
follower

alindog
extreme beauty or charm

alingawngaw
echo

alipusta
despised

alipusta’t iling
insult and denial

alpa
harp

ambil
petname

aming sinalakay
we invaded

anaki’y burok
like the yolk of an egg

andukha
care

ang bakit at hulo
the reason and cause

ang buhay niya’y tuntong na sa guhit
his life is nearing its end

ang dikit ng kiyas
the beauty of posture

ang gawang magsukab
the art of being unfaithful

ang lilig ay supil
the neck was held back by

ang lugaming pangko
the poor man being carried on the shoulders

ang nasa’y lumipad
my desire is to fly

ang patas na wika
the proper word

ang sino ma’t alin
whoever and whichever

ang sula ko
my precious stone

ang tibay at kintab
the strength and gloss

anhin mang tuwirin ay nagkakalisya
no matter how much i straightened my speech, i always made mistakes

ano ang sanhi
what is the cause

aruga
care

ay di igagalang ng tangang patalim
will not be respected by the weapon he is holding

No comments:

Post a Comment