Thursday, September 23, 2010

Kabanata 8

Kabanata 8
Mga Alaala

Naalala ni Crisostomo Ibarra ang nakaraan habang sakay siya ng kalesa.

Napansin din niya ang mga walang pinagbago sa lugar ng Talisay sa San Gabriel. Sa tingin niya ay pumangit ang Escolta. Samantalng magaganda naman ang mga karwaheng nasasakyan naman ng kawaning papunta sa kanilang opisina. Nakita niya sa Pari Damaso, si Kapitan Tinong at ang kaniyang asawa at dalawang anak.

Nadaanan niya ang Arroceros at ang pagawaan ng tabako. ang Hardin Butaniko na nagpaalala sa kaniya ng mga hardin sa Europa.

Nakita rin niyang muli ang Bagumbayan (Luneta) na nagpaalaala sa kaniyang gurong pari na nagturo sa kaniya tungkol sa karunungan at kung bakit ang dayuhan ay napunta sa Pilipinas.

No comments:

Post a Comment